تولد عیار

با هـمه گـیری شـیــوع ویـروس کـرونـا در اواخــر سال ۹۸ و تأثیرات انتشــــار ایـن ویــروس بر پـیـکره فـعـالیت های اقتصادی در صدد برآمدیم بستری منـاســـب و مطــمئــن مــبتـنی بر فـضــای مـجــــازی و دیجیتال مارکتینگ در حوزه تامـیـن و فـروش مـواد شیمیایــی فــراهـــم آوریـم.

(عیار) را که از دیرباز نامی آشنا در اذهان همه ی ماست برگزیدیم تا همواره عین یاری باشد کنار شما، برای سنجش اصالت، کیفیت و صحت قیمت در بازار بزرگ تجارت مواد شیمیایی.

عیار با تکیه بر بیش از دو دهه فعالیت حرفه ای اعضا موسسین خود در حوزه تجارت مواد شیمیایی و با همراهی و مشارکت شما عزیزان، قصد دارد با ارائه تجربیات و بیان نقاط قوت و ضعف فرآیندهای مربوط به این حوزه بصورت هدفمند و راهگشا، نقش موثر خود را ایفا نماید.

بازرگانی عیار بر دو ستون اصلی فعالیت های مربوط به حوزه خریداران و حوزه تولید کنندگان مواد شیمیایی بنا نهاده شده است. هر قسمت در قیاس با فضای کسب و کار موجود و شرایط حال حاضر بازار، دارای وجه تمایزاتی است که باعث می شود عیار به یک مرجع قدرتمند و قابل اعتماد در زمینه تجارت و تامین مواد شیمیایی تبدیل گردد.

همچنين بر آن شدیم تا از بدو تولد عیار، در کنار ایجاد بازاری امن برای خرید و فروش مواد شیمیایی، بستری رسانه ای تخصصی در این حوزه را فراهم آوریم.