نقش اتانول در تهیه عطر

اسم شهر پاریس شهره موضوعات مختلفی از جمله رایحه خوش بهترین و اصیل ترین عطرهاست. عطرهایی که  برای نوازش حس بویایی مشتری و تمایل آنها به خرید از متخصصین حرفه ایی برای پیدا کردن [...]